ניתוח נתונים ופעילויות מחקר

לצוות שלנו ידע נרחב בהנדסה ימית וחופית וניסיון רב עם סוגים רבים ושונים של נתונים.

נתוני גלים וזרמים

ניתוח בתימטרי

צילום אוויר ואורתופוטו

סקרי חוף

גאות וגובה פני הים

נתוני רוח בחוף

טמפרטורה ומליחות מי ים

ניתוח דינמיקה חישובית של זורמים

הערכות תמרון כלי שיט

תעבורה ימית

אנו מספקים נתונים וניתוחים של הסביבה הימית והחופית