פרוייקטים נבחרים

מכון התפלה שורק

סימולציית התפלת מי-ים

נמל חיפה

מודלים פיזיקליים ונומריים

נמל אשדוד

מודלים פיזיקליים ונומריים

פרוייקט "לוויתן"

מודלים נומריים

שוברי גלים בהרצליה

מודלים נומריים

מחסום ימי זיקים

מודלים נומריים