דירקטוריון

הדירקטוריון מורכב משלושה נציגים מכל אחד מבעלי החברה וכולל:
יו"ר הדירקטוריון

גב. נועה אורן

ראש מנהלת פיתוח נמלים חדשים, חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים

מר. שלמה ברימן

מנכ”ל, חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים

משנה לנשיא הטכניון ומנכ”ל, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

גב' אפרת רז

ראש אגף חשבות, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מר גיא שטיינברג

ראש אגף כספים, חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים