דירקטוריון

הדירקטוריון שלנו מורכב משלושה נציגים מכל אחד מבעלי החברה וכולל:

גב' נועה אורן

יו"ר הדירקטוריון
ראש מנהלת פיתוח נמלים חדשים,
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים

מר. יצחק בלומנטל

מנכ”ל,
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים
משנה לנשיא הטכניון ומנכ”ל,
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מר רן פדר

ראש אגף חשבות,
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מר גיא שטיינברג

ראש אגף כספים,
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים