מדידות אוקיינוגרפיות פיזיות

נתוני גלים ממזרח הים התיכון

CAMERI | Physical Oceanography Measurements | מצוף חיפה

מצוף חיפה

פעיל משנת 1993


Hmax - גובה גלים מקסימאלי
Tp - נקודת שיא לגלים
כיווני גלים
CAMERI | Physical Oceanography Measurements | מצוף אשדוד

מצוף אשדוד

פעיל משנת 1992


Hmax - גובה גלים מקסימאלי
Tp - נקודת שיא לגלים
כיווני גלים

כתב ויתור על חבות

החומר והמידע הכלולים בעמוד זה הינם למטרת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על החומר או המידע באתר כבסיס לכל החלטה הנדסית, מדעית, עסקית, משפטית או כל החלטה אחרת. במידה ותחליט לעשות כך, האחריות המלאה חלה עליך בלבד.

מדידות גלים מלאות

גישה ליותר מ-27 שנים של מדידות גלים

מערכת חיווי וסינון גלים כמעט בזמן אמת

אנו מציעים לכם את ADVA – מערכת חדשה של חיווי וסינון גלים המיועדת לנתוני המצוף. ADVA מאפשרת לכם לבחור מצוף ולקבל מדידות כמעט בזמן אמת, כמו גם לערוך סינון על פי התאריכים והפרמטרים הדרושים. ניתן לייצא בקלות את כל הנתונים הנבחרים ל- CSV.