27 שנים של נתוני גלים ממזרח הים התיכון

מדידות אוקיאנוגרפיות פיזיקליות

מצוף חיפה

פעיל משנת 1993


Hmax - maximum wave height
Tp - peak wave period
Wave direction
CAMERI | Wave measurements | Ashdod buoy

מצוף אשדוד

פעיל משנת 1992


Hmax - maximum wave height
Tp - peak wave period
Wave direction

כתב ויתור על חבות

החומר והמידע הכלול בעמוד זה מיועדים למידע כללי בלבד. אין להסתמך על החומר או המידע באתר כבסיס לקבלת כל החלטה הנדסית, מדעית, עסקית, חוקית או כל אחרת. החלטה לעשות שימוש כזה, היא באחריותך המלאה בלבד.

גישה ל-27 שנה של מדידות גלים

נתוני גלים מלאים

נתוני זמן-אמת ומערכת לסינון נתוני גלים

אנו מציעים מערכת חדשה לסינון נתוני הגלים ו-dashboard להצגת נתני אמת של המצופים בחיפה ובאשדוד. המערכת מאפשרת בחירה של המצופים, תאריכים מבוקשים ופרמטרים מתאימים. ניתן לייצא את הנתונים ל-csv וליצור גרפים בהתאם לבחירה.