מדיניות פרטיות

CAMERI – המכון לחקר הנדסה ימית

1. מדיניות פרטיות

מאחר שהמכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע”מ (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן “האתר”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר, והגלישה באתר מהווה הסכמתך המפורשת למדיניות זו.

במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי”פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, זה כולל את שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, כתובת IP וכל מידע שתמסור לנו, במקומות שמאפשרים זאת באתר.

2. כללי

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ליצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מאיתנו את היכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

בנוסף, כפי שיפורט להלן, בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

  3. רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאותו הצורך.

  4. מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

5. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • • להיות איתך בקשר בנוגע לפעילות של החברה או לצורך המטרה לשמה הזנת את הפרטים שלך.
  • • למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה.
  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

6. דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת למדיניות פרטיות זו, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 7. מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עם זאת, כדי להפעיל את האתר ולנהל את פעילות החברה אנו מסתייעים במערכות של חברות אחרות, שדרך כך עשוי להיות להם גישה למידע שלך.

רשימת החברות אשר מעניקות לחברה שירותים, ודרך כך עשויות לעבד מידע אודותיך:

  • WordPress
  • Google
 

8. Cookies

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (COOKIES) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

בנוסף, אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של המשתמשים באתרים. כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים לגוגל באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם. בנוסף, גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי עוגיות. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ העוגיות מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר.

כל דפדפן מאפשר לך לנהל את העדפותיך ביחס לעוגיות. אתה יכול לחסום או להסיר עוגיות – את חלקן או את כולן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. לתשומת ליבך: חסימה או הסרה של עוגיות עשויה להשפיע על חווית המשתמש שלך באתר..

9. פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור האתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות COOKIES במחשבך. ה-COOKIES מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

10. אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11. היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

12. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או בבקשה למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או באמצעות פקס מס’ 04-8227661 או בדואר רגיל אל: המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע”מ, רחוב קריית הטכניון, עיר: חיפה, מיקוד: 320004.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

13. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.