מודלים נומריים

מודלים נומריים

למכון לחקר הנדסה ימית ניסיון רב במודלים נומריים בתחום הגלים, הידרודינמיקה, ניתוח בתימטרי, הסעת סדימנט, מורפולוגיה של חופים ועוד.
תוצאות המודל הנומרי הינן קריטיות להיבטי התכנון השונים.

כלי סימולציה

צור קשר עם מומחי הצוות הנומרי

צרו קשר עוד היום לשאלות