המורשת שלנו

CAMERI | Heritage | calibration_of_measuring_equipment_prior_to_ship_resistance_testing
CAMERI | Heritage | Final_check_of_measuring_equipment_before_testing

אנו גאים במורשת שלנו ושומרים על קשר עם בוגרי ובוגרות המכון לחקר הנדסה ימית לאורך השנים.

אנשים נפלאים אלו הנחילו לנו מסירות, מקצועיות, מצוינות ואהבה אינסופית כלפי החופים, הנמלים והמתקניים הטבעיים ומעשי ידי-אדם בישראל.

המכון לחקר הנדסה ימית נבנה הודות לקבוצה של חלוצים: פרופסורים מהאקדמיה, מהנדסים, טכנאים, חוקרים, תומכים טכניים ואנשים מצויינים נוספים.

בוגרי המכון לחקר הנדסה ימית

מנהלים קודמים

CAMERI | Heritage | Breakwater

מקרב עובדינו הקודמים