ניתוח נתונים ופעילויות מחקר

הצוות שלנו בעל בקיאות נרחבת בתחום הנדסת הים והחוף וניסיון רב בסוגי נתונים שונים, אותם אנו אוספים ומנתחים עבור מיזמי הנדסה מורכבים.

נתוני גלים וזרמים

ניתוח בתימטרי

צילום אוויר ואורתופוטו

סקרי חוף

גאות וגובה פני הים

נתוני רוח בחוף

טמפרטורה ומליחות מי ים

ניתוח דינמיקה חישובית של זורמים

הערכות תמרון כלי שיט

תעבורה ימית

אנו מספקים נתונים וניתוחים של הסביבה הימית והחופית